OBLOT SAMOLOTU

Na podstawie komunikatu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy, Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniach 24-27.11.2020 r. na terenie miasta Bydgoszczy planowany jest oblot samolotu, w związku z czym może występować uciążliwość spowodowana podwyższonym poziomem hałasu w środowisku. Planowane loty będą prowadzone w godzinach 9:00-16:00. Ze względu na warunki atmosferyczne loty mogą zostać odwołane.

Adres: Bydgoszcz

Kategoria: Komunikat