UWAGA ZANIECZYSZCZENIE WODY W WIŚLE

Ostrzegamy wszystkich użytkowników wody w Wiśle: kąpiących się, wędkarzy, odpoczywających nad Wisłą, kajakarzy, rolników pobierających wodę do pojenia zwierząt i do nawadniania upraw - o zagrożeniu zanieczyszczeniem wody.
Z powodu awarii kolektorów przesyłowych w Warszawie do Wisły trafiają ścieki z lewobrzeżnej części miasta.
Apelujemy aby nie korzystać z wody w rzece od Warszawy do ujścia Wisły.

Adres: Bydgoszcz

Kategoria: Komunikat