APEL DO MIESZKAŃCÓW DZIELNICY OSOWA GÓRA

Apel do mieszkańców Osowej Góry2.png

Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy informuje, że w celu zapobiegnięcia podchodzenia dzików pod miejską zabudowę uprasza się mieszkańców o bezwzględne dostosowanie się do poniższych zasad. Zapewni to skuteczność prowadzonych działań, a Państwu bezpieczeństwo.

- wychodzenie z psami wyłącznie na smyczy;
- niewystawianie pojemników z odpadami komunalnymi, zwłaszcza w nocy, aby nie były źródłem pożywienia, a w dniu ich odbioru należy wystawiać je przed posesję dopiero przed godziną 6 rano;
- niedokarmianie zwierząt poprzez wyrzucanie resztek jedzenia;
- znaczne ograniczenie spacerów w okolicach Użytku Ekologicznego Zielona Ostoja;
w przypadku pojawienia się dzików w pobliżu zabudowań mieszkalnych należy taki przypadek pilnie zgłosić do Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (całodobowy tel. 52-58-59-888). Dyżurny Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekaże uzyskaną od Państwa informację do myśliwego w celu podjęcia procedury odstrzału redukcyjnego dzików w przedmiotowym rejonie.

Czytaj więcej

Adres:
Bydgoszcz
Data ogłoszenia:
14.06.2021 12:04
Kategoria:
Komunikat