Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu benzo(a)pirenu w powietrzu

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że od dnia 24.04.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. na terenie miasta Bydgoszczy istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 związane z emisją zanieczyszczeń z sektora bytowo-komunalnego, szczególnie w okresie
grzewczym. Szczególnie narażone są osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Czytaj dalej

Termin:
27.04.2023, godz. 12:23 - 12:23
Adres:
Bydgoszcz
Data ogłoszenia:
27.04.2023 12:23
Kategoria:
Komunikat