Komunikat Komunikat - Bydgoszcz Informuje Komunikaty - ZDMIKP

 Komunikat 

UWAGA JAKOŚĆ POWIETRZA

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że od dnia 23.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. na terenie miasta Bydgoszczy istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle … Czytaj dalej