Pomoc


Aplikacja Dbamy o Bydgoszcz służy do zgłaszania zdarzeń mających miejsce w określonym mieście dla władz oraz służb lokalnych. Dzięki DoB służby miejskie mogą w szybki i dokładny sposób podjąć odpowiednie działania mające na celu rozwiązanie zgłoszonego problemu.

Dodawanie nowego zgłoszenia


W celu dodania nowego zgłoszenia należy wybrać opcję  „Dodaj Zgłoszenie” znajdującą się w górnym menu lub poprzez użycie przycisku dodawania nowego zgłoszenia w prawnym dolny rogu mapy zgłoszeń (ikona plusa).
Następnie należy wybrać właściwą kategorię zgłoszenia z listy dostępnych kategorii

Obraz wyboru kategorii zgłoszenia

W zależności od typu zgłoszenia, może być to problem lub zgłoszenie dotyczące odpadów, wyświetli się właściwy formularz, którzy należy uzupełnić danymi. W przypadku problemów są to:

 • Adres – należy zaznaczyć na mapie adres zdarzenia lub wpisać ręcznie w polu Adres,
 • Kategoria – uzupełniania o wybraną kategorię w poprzednim kroku - na tym etapie istnieje jeszcze możliwość zmianny na inną,
 • Opis – należy opisać szczegóły zgłoszenia,
 • Telefon kontaktowy - użytkownik może podać numer telefonu, aby w razie potrzeby można było zasięgnąć dodatkowych informacji na temat zgłoszenia.
 • Dodaj załącznik – jest to pole opcjonalne, umożliwia ono dodanie zdjęcia do zgłoszenia.

W celu potwierdzenia formularza zgłoszenia należy nacisnąć przycisk- „ZGŁOŚ”. Twoje zgłoszenie pojawi się na liście dopiero po zatwierdzeniu przez pracownika Urzędu.

Formularz dodawania nowego zgłoszenia

 W przypadku zgłoszenia dotyczącego odpadów są to:

 • Adres - należy wybrać adres powiązany z profilem użytkownika,
 • Kategoria - uzupełniania o wybraną kategorię w poprzednim kroku - na tym etapie istnieje jeszcze możliwość zmianny na inną,
 • Data zdarzenia - należy podać datę wystąpienia zdarzenia
 • Opis - należy opisać szczegóły zgłoszenia,
 • Frakcje odpadów - należy wskazać jakich frakcji dotyczy zgłoszenie
 • Telefon kontaktowy - użytkownik może podać numer telefonu, aby w razie potrzeby można było zasięgnąć dodatkowych informacji na temat zgłoszenia.

W celu potwierdzenia formularza zgłoszenia należy nacisnąć przycisk- „ZGŁOŚ”. Zgłoszenie dotyczące odpadów wyświetli się wyłącznie na liście zgłoszeń użytkownika i nigdy nie będzie widoczne publicznie. 

Formularz zgłoszenia odpadowego

Podgląd zgłoszeń


W celu podglądu lokalizacji wszystkich przesłanych zgłoszeń należy wybrać opcję „ Mapa Zgłoszeń”.  Zawiera ona wszystkie zgłoszenia, które zostały przyjęte do realizacji. Są one oznaczone na mapie za pomocą odpowiednich symboli graficznych (każdy symbol odpowiada kategorii zgłoszenia natomiast kolor statusowi zgłoszenia).
Klikając w wybrany znacznik można uzyskać szczegółowe informacje o danych zgłoszeniu.

podgląd szczegółów zgłoszeniaDrugim sposobem podglądu szczegółów zgłoszeń jest „Lista”. Zawiera zgłoszenia wyświetlone w formie listy.  Klikając w polecenie "Szczegóły" można uzyskać szczegółowe informacje  o konkretnym zgłoszeniu.

Podgląd szczegółów zgłoszenia z listy zgłoszeń

Podgląd komunikatów

 

W celu podglądu wszystkich komunikatów należy wybrać opcję „Komunikaty” a następnie "Lista Komunikatów". Wyświetli się strona, która zawiera listę komunikatów z możliwością filtrowania po kategorii komunikatu.

Lista komunikatów

Usunięcie konta użytkownika

W cele usunięcia zarejestrowanego konta należy przejść do profilu użytkownika a następnie użyć przycisku Usuń konto. Usunięcie konta jest operacją bezpowrotną.

 Przechwytywanie.JPG